Fashion Accelerator
Gribskovvej 4
2100 Kbh Ø
T/ 3010 8080
E/ pk@vhhr.dk

 

Ekspertpanelet

I forbindelse med starten af Fashion Accelerator i 2008 blev der nedsat et ekspertpanel, som skulle udvælge de modevirksomheder, der var bedst egnet til at deltage i Fashion Accelerator. Da markedsføringen af den første runde var overstået havde 64 modevirksomheder vist interesse for at deltage. Ekspertpanelet gennemgik ansøgningerne og pegede på de virksomheder, som havde bedst mulighed for at få et godt udbytte.

Ekspertpanelet bestod af 5 personer med kompetence på højt niveau inden for ledelse og udvikling af virksomheder. Ekspertpanelets medlemmer er udpeget af partnergruppen bag programmet Fashion Accelerator.

Fashion Accelerators ekspertpanel til første runde var:

  • Chefdesigner Charlotte Eskildsen
  • Seniorkonsulent Louise Bengtsson
  • Direktør Henrik Theilbjørn
  • Direktør Carsten Blom-Hanssen
  • Direktør Søren Kyllebæk

Markedsføringen af 2. runde blev tilrettelagt på en anden måde, og her var ekspertpanelets rolle at komme med input og sige god for den måde projektet havde udvalgt potentielle modevirksomheder til forløbet.

Relateret info

Læs også