Fashion Accelerator
Gribskovvej 4
2100 Kbh Ø
T/ 3010 8080
E/ pk@vhhr.dk

 

FAB - et digitalt læringssystem

I den tid som Fashion Accelerator løber, vil der blive opsamlet viden fra danske og udenlandske kilder, som skal være til rådighed for danske studerende og de medarbejdere i branchen, der ønsker at dygtiggøre sig og dele viden.

Det er åbenlyst, at alle former for formidling og dermed også undervisning og tilegnelse af ny viden står over for store forandringer i takt med at en stadig strøm af nye digitale produkter vinder større og større udbredelse. Det stiller nye krav til undervisningen, der ikke længere blot kan basere sig på udlevering af skrevne tekster sammen med en mundtlig overlevering og diskussion. Brugere i alle kategorier og dermed også studerende forventer i stadig stigende grad mulighed for involvering og synliggørelse, og involvering skabes i dag ikke kun i form af kvalitativ substans men også i høj grad af form.

På den baggrund og med udgangspunkt i den viden og de kompetencer, som har været i spil undervejs i Fashion Accelerator, er der opbygget en platform for et digitalt læringssystem, som både kan formidle viden og være et omdrejningspunkt for interesserede, der vil udveksle viden.

Med den nuværende model af platformen er der tale om en tilgang til viden, der kan anvendes af forskellige uddannelsesinstitutioner i det omfang og ifølge de tidsrammer, som hver skole har. Et væsentligt aspekt, da der inden for uddannelserne er forskellige traditioner for videnudvikling, som nu kan bringes til fælles torv og til fælles videre udvikling.

Platformen gør brug af både tekst, film, foto, grafik og lyd og appellerer dermed til alle sanser i både indlæring og udlæring – dvs. de projekter som brugerne udarbejder og oploader på platformen. Følgelig kan alle de formidlingsformer, der bruges i branding i virkeligheden også anvendes i de studerendes eget arbejde, og dermed er den undervisning der foregår på platformen så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt.

Brug af platformen kræver et særligt login, som anskaffes ved at kontakte srda@viauc.dk - Søren Rømer i Videncenter for Design & Business

Derefter findes FAB her: https://fabranding.com/user

Relateret info