Fashion Accelerator
Gribskovvej 4
2100 Kbh Ø
T/ 3010 8080
E/ pk@vhhr.dk

#2

Fashion Accelerator evalueres løbende

Fashion Accelerator evalueres løbende i forbindelse med gennemførelsen af programmets aktiviteter.

Undervejs udfører den eksterne evaluator, som er Teknologisk Institut, sine analyser, og herfra er der netop kommet et notat baseret på interview og spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden juni til august 2010.

Her hedder det blandt andet:

”Delevalueringen viser, at deltagerne på Hold 2 har haft et relativt stort personligt udbytte af deltagelsen, og at deltagelsen for en række af virksomhederne er forbundet med væsentlige positive effekter på både innovationsevne og virksomhedernes kommercielle formåen.

Når det gælder virksomhedernes kommercielle formåen, har deltagelsen i programmet haft en stor positiv betydning for udviklingen af nye forretningsmetoder og nye interne processer for en relativt stor andel af deltagerne på Hold 2. Dette tyder på, at deltagerne overraskende hurtigt har formået at få omsat læringen fra Fashion Accelerator-programmet til nye, vækstrettede tiltag.

Med hensyn til de langsigtede effekter viser analysen af virksomhederne på Hold 1, at en større andel af virksomhederne blot et halvt år efter deltagelsen i programmet kan konstateres en væsentlig positiv effekt af programdeltagelsen på forskellige aspekter af virksomhedernes innovationsevne og kommercielle formåen, herunder ikke mindst på eksport og markedsposition. Dette bekræfter antagelsen om, at den reelle effekt af deltagelsen i programmet først kan afdækkes fuldt ud et stykke tid efter virksomhedernes deltagelse i programmet.”

Relateret info

#1

Fashion Accelerator er slut

Fashion Accelerator er efter 3½ år med heftig aktivitet afsluttet.

I alt deltog 36 modevirksomheder i en stribe workshops og seminarer, i et mentorforløb, og nogle virksomheder var med på en international fashion management uddannelse i Milano.

#2

Fashion Accelerator evalueres løbende

Fashion Accelerator evalueres løbende i forbindelse med gennemførelsen af programmets aktiviteter.

#3

Fashion Accelerator

-er kommet godt i gang i 2010